Thông tin gửi nhận của
Tổng số gửi đi: 95.583 | Tổng số nhận về: 236.732
  Thống kê tổng số: 243 đơn vị đến ngày: 16/05/2021

[Replication or Save Conflict]
STTTên đơn vị GửiNhậnTổng số
1  UBND Tỉnh2307809110398
2  Văn phòng HĐND-UBND huyện179057287518
4  Sở Nông nghiệp phát triển Nông thôn60425993203
5  Văn Phòng HĐND - UBND359453878981
6  Văn Phòng HĐND-UBND Huyện189463758269
7  Sở Văn hóa Thể thao Du lịch3860897012830
8  Văn phòng HĐND-UBND huyện237626805056
9  Văn phòng HĐND-UBND huyện351617968
10  Văn phòng HĐND-UBND364647238369
11  Sở Khoa học Công Nghệ79132614052
12  Sở Y Tế3276699610272
13  Sở Giao Thông Vận Tải104727903837
14  Phòng Tổ chức - Hành chính351617968
15  Sở Công Thương109714992596
16  Sở Nội Vụ27801102713807
17  Sở Giáo Dục Và Đào Tạo314560899234
18  Sở Ngoại Vụ109439775071
19  UBND Huyện Điện Biên21632953511
20  UBND Thị Xã Mường Lay372150008721
21  Sở Lao Động Thương Binh Xã Hội4642878213424
22  Ban Dân Tộc76329683731
23  Sở Kế Hoạch Đầu Tư206619414007
24  Thanh Tra Tỉnh72245725294
25  UBND Huyện Mường Ẳng3773776111534
26  Sở Tài Nguyên Môi Trường198464898473
27  Sở Thông Tin Truyền Thông81426223436
28  Sở Tài chính000
29  Sở Xây Dựng204560618106
30  Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh46670