243Detailstheothang_07
Thông tin gửi nhận văn bản của
Tổng số gửi đi: 7.000 | Tổng số nhận về: 17.877
  Thống kê tổng số: 243 đơn vị trong Tháng 7

Tên đơn vịGửiNhậnTổng
243Hide details for Khối Chính quyềnKhối Chính quyền70001787724877
2Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN001ENDTD</span>]UBND TỉnhTANDAN001ENDTDUBND Tỉnh000
UBND Tỉnh000
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN002ENDTD</span>]Sở Nông nghiệp phát triển Nông thônTANDAN002ENDTDSở Nông nghiệp phát triển Nông thôn000
Sở Nông nghiệp phát triển Nông thôn000
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN003ENDTD</span>]Sở Văn hóa Thể thao Du lịchTANDAN003ENDTDSở Văn hóa Thể thao Du lịch266664930
Sở Văn hóa Thể thao Du lịch266664930
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN005ENDTD</span>]Sở Khoa học Công NghệTANDAN005ENDTDSở Khoa học Công Nghệ49290339
Sở Khoa học Công Nghệ49290339
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN006ENDTD</span>]Sở Y TếTANDAN006ENDTDSở Y Tế315595910
Sở Y Tế315595910
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN007ENDTD</span>]Sở Giao Thông Vận TảiTANDAN007ENDTDSở Giao Thông Vận Tải000
Sở Giao Thông Vận Tải000
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN009ENDTD</span>]Sở Công ThươngTANDAN009ENDTDSở Công Thương97097
Sở Công Thương97097
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN010ENDTD</span>]Sở Nội VụTANDAN010ENDTDSở Nội Vụ2209091129
Sở Nội Vụ2209091129
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN011ENDTD</span>]Sở Giáo Dục Và Đào TạoTANDAN011ENDTDSở Giáo Dục Và Đào Tạo237593830
Sở Giáo Dục Và Đào Tạo237593830
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN012ENDTD</span>]Sở Ngoại VụTANDAN012ENDTDSở Ngoại Vụ97405502
Sở Ngoại Vụ97405502
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN014ENDTD</span>]UBND Huyện Điện BiênTANDAN014ENDTDUBND Huyện Điện Biên0587587
UBND Huyện Điện Biên0587587
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN015ENDTD</span>]UBND Thị Xã Mường LayTANDAN015ENDTDUBND Thị Xã Mường Lay382499881
UBND Thị Xã Mường Lay382499881
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN018ENDTD</span>]Sở Lao Động Thương Binh Xã HộiTANDAN018ENDTDSở Lao Động Thương Binh Xã Hội3819221303
Sở Lao Động Thương Binh Xã Hội3819221303
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN019ENDTD</span>]Ban Dân TộcTANDAN019ENDTDBan Dân Tộc80264344
Ban Dân Tộc80264344