243Detailstheothang_12
Thông tin gửi nhận văn bản của
Tổng số gửi đi: 5.211 | Tổng số nhận về: 12.110
  Thống kê tổng số: 243 đơn vị trong Tháng 12

Tên đơn vịGửiNhậnTổng
243Show details for Khối Chính quyềnKhối Chính quyền52111211017321
24352111211017321