243
Thông tin gửi nhận văn bản của
Tổng số gửi đi: 95.583 | Tổng số nhận về: 236.732
  Thống kê tổng số: 243 đơn vị đến ngày: 11/12/2023

Tên đơn vịGửiNhậnTổng
Ủy ban nhân dân xã Tỏa Tình415
Ủy ban nhân dân xã Pú Xi101121
Ủy ban nhân dân xã Nà Tòng0477477
Ủy ban nhân dân Thị Trấn14124138
Ủy ban nhân dân xã Rạng Đông510541059
Văn phòng HĐND-UBND huyện438147789159
Ủy ban nhân dân xã Mường Khong11718
Ủy ban nhân dân xã Pú Nhung000
Ủy ban nhân dân xã Tênh Phông123
Ủy ban nhân dân xã Quài Cang15520
Ủy ban nhân dân xã Chiềng Đông40156196
13Show details for [<span style='display:none'>Z</span>]UBND huyện Tủa ChùaZUBND huyện Tủa Chùa31281257915707
27Show details for [<span style='display:none'>Z</span>]UBND huyện Điện BiênZUBND huyện Điện Biên97138544825
15Show details for [<span style='display:none'>Z</span>]UBND huyện Điện Biên ĐôngZUBND huyện Điện Biên Đông364648578503
10Show details for [<span style='display:none'>Z</span>]UBND Thành phố Điện Biên PhủZUBND Thành phố Điện Biên Phủ87881307521863
4Show details for [<span style='display:none'>Z</span>]UBND Thị xã Mường LayZUBND Thị xã Mường Lay49081093515843
24395583236732332315