243Detailstheothang_02
Thông tin gửi nhận văn bản của
Tổng số gửi đi: 5.928 | Tổng số nhận về: 19.181
  Thống kê tổng số: 243 đơn vị trong Tháng 2

Tên đơn vịGửiNhậnTổng
243Hide details for Khối Chính quyềnKhối Chính quyền59281918125109
2Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN001ENDTD</span>]UBND TỉnhTANDAN001ENDTDUBND Tỉnh86637324598
UBND Tỉnh43318662299
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN002ENDTD</span>]Sở Nông nghiệp phát triển Nông thônTANDAN002ENDTDSở Nông nghiệp phát triển Nông thôn121525646
Sở Nông nghiệp phát triển Nông thôn121525646
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN003ENDTD</span>]Sở Văn hóa Thể thao Du lịchTANDAN003ENDTDSở Văn hóa Thể thao Du lịch227577804
Sở Văn hóa Thể thao Du lịch227577804
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN005ENDTD</span>]Sở Khoa học Công NghệTANDAN005ENDTDSở Khoa học Công Nghệ29232261
Sở Khoa học Công Nghệ29232261
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN006ENDTD</span>]Sở Y TếTANDAN006ENDTDSở Y Tế126457583
Sở Y Tế126457583
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN007ENDTD</span>]Sở Giao Thông Vận TảiTANDAN007ENDTDSở Giao Thông Vận Tải154361515
Sở Giao Thông Vận Tải154361515
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN009ENDTD</span>]Sở Công ThươngTANDAN009ENDTDSở Công Thương60060
Sở Công Thương60060
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN010ENDTD</span>]Sở Nội VụTANDAN010ENDTDSở Nội Vụ106613719
Sở Nội Vụ106613719
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN011ENDTD</span>]Sở Giáo Dục Và Đào TạoTANDAN011ENDTDSở Giáo Dục Và Đào Tạo142349491
Sở Giáo Dục Và Đào Tạo142349491
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN012ENDTD</span>]Sở Ngoại VụTANDAN012ENDTDSở Ngoại Vụ77263340
Sở Ngoại Vụ77263340
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN014ENDTD</span>]UBND Huyện Điện BiênTANDAN014ENDTDUBND Huyện Điện Biên000
UBND Huyện Điện Biên000
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN015ENDTD</span>]UBND Thị Xã Mường LayTANDAN015ENDTDUBND Thị Xã Mường Lay226300526
UBND Thị Xã Mường Lay226300526
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN018ENDTD</span>]Sở Lao Động Thương Binh Xã HộiTANDAN018ENDTDSở Lao Động Thương Binh Xã Hội212467679
Sở Lao Động Thương Binh Xã Hội212467679
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN019ENDTD</span>]Ban Dân TộcTANDAN019ENDTDBan Dân Tộc40167207
Ban Dân Tộc40167207