243Detailstheothang_05
Thông tin gửi nhận văn bản của
Tổng số gửi đi: 8.260 | Tổng số nhận về: 18.537
  Thống kê tổng số: 243 đơn vị trong Tháng 5

Tên đơn vịGửiNhậnTổng
243Hide details for Khối Chính quyềnKhối Chính quyền82601853726797
2Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN001ENDTD</span>]UBND TỉnhTANDAN001ENDTDUBND Tỉnh000
UBND Tỉnh000
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN002ENDTD</span>]Sở Nông nghiệp phát triển Nông thônTANDAN002ENDTDSở Nông nghiệp phát triển Nông thôn000
Sở Nông nghiệp phát triển Nông thôn000
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN003ENDTD</span>]Sở Văn hóa Thể thao Du lịchTANDAN003ENDTDSở Văn hóa Thể thao Du lịch3117561067
Sở Văn hóa Thể thao Du lịch3117561067
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN005ENDTD</span>]Sở Khoa học Công NghệTANDAN005ENDTDSở Khoa học Công Nghệ86281367
Sở Khoa học Công Nghệ86281367
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN006ENDTD</span>]Sở Y TếTANDAN006ENDTDSở Y Tế3357211056
Sở Y Tế3357211056
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN007ENDTD</span>]Sở Giao Thông Vận TảiTANDAN007ENDTDSở Giao Thông Vận Tải179587766
Sở Giao Thông Vận Tải179587766
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN009ENDTD</span>]Sở Công ThươngTANDAN009ENDTDSở Công Thương1150115
Sở Công Thương1150115
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN010ENDTD</span>]Sở Nội VụTANDAN010ENDTDSở Nội Vụ3009421242
Sở Nội Vụ3009421242
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN011ENDTD</span>]Sở Giáo Dục Và Đào TạoTANDAN011ENDTDSở Giáo Dục Và Đào Tạo310525835
Sở Giáo Dục Và Đào Tạo310525835
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN012ENDTD</span>]Sở Ngoại VụTANDAN012ENDTDSở Ngoại Vụ155505660
Sở Ngoại Vụ155505660
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN014ENDTD</span>]UBND Huyện Điện BiênTANDAN014ENDTDUBND Huyện Điện Biên606
UBND Huyện Điện Biên606
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN015ENDTD</span>]UBND Thị Xã Mường LayTANDAN015ENDTDUBND Thị Xã Mường Lay354549903
UBND Thị Xã Mường Lay354549903
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN018ENDTD</span>]Sở Lao Động Thương Binh Xã HộiTANDAN018ENDTDSở Lao Động Thương Binh Xã Hội4688541322
Sở Lao Động Thương Binh Xã Hội4688541322
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN019ENDTD</span>]Ban Dân TộcTANDAN019ENDTDBan Dân Tộc79289368
Ban Dân Tộc79289368