243Detailstheothang_06
Thông tin gửi nhận văn bản của
Tổng số gửi đi: 7.557 | Tổng số nhận về: 16.265
  Thống kê tổng số: 243 đơn vị trong Tháng 6

Tên đơn vịGửiNhậnTổng
243Hide details for Khối Chính quyềnKhối Chính quyền75571626523822
2Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN001ENDTD</span>]UBND TỉnhTANDAN001ENDTDUBND Tỉnh000
UBND Tỉnh000
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN002ENDTD</span>]Sở Nông nghiệp phát triển Nông thônTANDAN002ENDTDSở Nông nghiệp phát triển Nông thôn000
Sở Nông nghiệp phát triển Nông thôn000
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN003ENDTD</span>]Sở Văn hóa Thể thao Du lịchTANDAN003ENDTDSở Văn hóa Thể thao Du lịch238711949
Sở Văn hóa Thể thao Du lịch238711949
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN005ENDTD</span>]Sở Khoa học Công NghệTANDAN005ENDTDSở Khoa học Công Nghệ71269340
Sở Khoa học Công Nghệ71269340
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN006ENDTD</span>]Sở Y TếTANDAN006ENDTDSở Y Tế297541838
Sở Y Tế297541838
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN007ENDTD</span>]Sở Giao Thông Vận TảiTANDAN007ENDTDSở Giao Thông Vận Tải67200267
Sở Giao Thông Vận Tải67200267
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN009ENDTD</span>]Sở Công ThươngTANDAN009ENDTDSở Công Thương90090
Sở Công Thương90090
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN010ENDTD</span>]Sở Nội VụTANDAN010ENDTDSở Nội Vụ2518351086
Sở Nội Vụ2518351086
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN011ENDTD</span>]Sở Giáo Dục Và Đào TạoTANDAN011ENDTDSở Giáo Dục Và Đào Tạo287455742
Sở Giáo Dục Và Đào Tạo287455742
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN012ENDTD</span>]Sở Ngoại VụTANDAN012ENDTDSở Ngoại Vụ98403501
Sở Ngoại Vụ98403501
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN014ENDTD</span>]UBND Huyện Điện BiênTANDAN014ENDTDUBND Huyện Điện Biên000
UBND Huyện Điện Biên000
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN015ENDTD</span>]UBND Thị Xã Mường LayTANDAN015ENDTDUBND Thị Xã Mường Lay280476756
UBND Thị Xã Mường Lay280476756
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN018ENDTD</span>]Sở Lao Động Thương Binh Xã HộiTANDAN018ENDTDSở Lao Động Thương Binh Xã Hội3576541011
Sở Lao Động Thương Binh Xã Hội3576541011
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN019ENDTD</span>]Ban Dân TộcTANDAN019ENDTDBan Dân Tộc60263323
Ban Dân Tộc60263323