243Detailstheothang_08
Thông tin gửi nhận văn bản của
Tổng số gửi đi: 7.284 | Tổng số nhận về: 16.283
  Thống kê tổng số: 243 đơn vị trong Tháng 8

Tên đơn vịGửiNhậnTổng
243Hide details for Khối Chính quyềnKhối Chính quyền72841628323567
2Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN001ENDTD</span>]UBND TỉnhTANDAN001ENDTDUBND Tỉnh000
UBND Tỉnh000
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN002ENDTD</span>]Sở Nông nghiệp phát triển Nông thônTANDAN002ENDTDSở Nông nghiệp phát triển Nông thôn000
Sở Nông nghiệp phát triển Nông thôn000
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN003ENDTD</span>]Sở Văn hóa Thể thao Du lịchTANDAN003ENDTDSở Văn hóa Thể thao Du lịch282634916
Sở Văn hóa Thể thao Du lịch282634916
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN005ENDTD</span>]Sở Khoa học Công NghệTANDAN005ENDTDSở Khoa học Công Nghệ47223270
Sở Khoa học Công Nghệ47223270
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN006ENDTD</span>]Sở Y TếTANDAN006ENDTDSở Y Tế363557920
Sở Y Tế363557920
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN007ENDTD</span>]Sở Giao Thông Vận TảiTANDAN007ENDTDSở Giao Thông Vận Tải000
Sở Giao Thông Vận Tải000
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN009ENDTD</span>]Sở Công ThươngTANDAN009ENDTDSở Công Thương1291130
Sở Công Thương1291130
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN010ENDTD</span>]Sở Nội VụTANDAN010ENDTDSở Nội Vụ2969221218
Sở Nội Vụ2969221218
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN011ENDTD</span>]Sở Giáo Dục Và Đào TạoTANDAN011ENDTDSở Giáo Dục Và Đào Tạo266444710
Sở Giáo Dục Và Đào Tạo266444710
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN012ENDTD</span>]Sở Ngoại VụTANDAN012ENDTDSở Ngoại Vụ98370468
Sở Ngoại Vụ98370468
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN014ENDTD</span>]UBND Huyện Điện BiênTANDAN014ENDTDUBND Huyện Điện Biên2659661
UBND Huyện Điện Biên2659661
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN015ENDTD</span>]UBND Thị Xã Mường LayTANDAN015ENDTDUBND Thị Xã Mường Lay317521838
UBND Thị Xã Mường Lay317521838
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN018ENDTD</span>]Sở Lao Động Thương Binh Xã HộiTANDAN018ENDTDSở Lao Động Thương Binh Xã Hội4036311034
Sở Lao Động Thương Binh Xã Hội4036311034
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN019ENDTD</span>]Ban Dân TộcTANDAN019ENDTDBan Dân Tộc74233307
Ban Dân Tộc74233307