248
Thông tin gửi nhận văn bản của
Tổng số gửi đi: 132.528 | Tổng số nhận về: 331.017
  Thống kê tổng số: 248 đơn vị đến ngày: 23/11/2019

Tên đơn vịGửiNhậnTổng
Ủy ban nhân dân xã Tỏa Tình415
Ủy ban nhân dân xã Pú Xi101
Ủy ban nhân dân xã Nà Tòng0431431
Ủy ban nhân dân Thị Trấn75865
Ủy ban nhân dân xã Rạng Đông2982984
Văn phòng HĐND-UBND huyện438147789159
Ủy ban nhân dân xã Mường Khong178
Ủy ban nhân dân xã Pú Nhung000
Ủy ban nhân dân xã Tênh Phông101
Ủy ban nhân dân xã Quài Cang000
Ủy ban nhân dân xã Chiềng Đông138598
Các trường học000
Đại biểu HĐND huyện000
13Hide details for [<span style='display:none'>Z</span>]UBND huyện Tủa ChùaZUBND huyện Tủa Chùa30191201715036
Văn Phòng HĐND-UBND Huyện189463758269
UBND xã Trung Thu154495649
UBND xã Sín Chải13168199
UBND thị trấn Tủa Chùa94576670
UBND xã Sính Phình21938959
UBND xã Huổi Só40534574
UBND xã Tả Phình262652
UBND xã Mường Báng74157231
UBND xã Tả Sìn Thàng55869924
UBND xã Tủa Thàng57445502
UBND xã Mường Đun76441517
UBND xã Xá Nhè168443611
UBND xã Lao Xả Phình229650879
27Show details for [<span style='display:none'>Z</span>]UBND huyện Điện BiênZUBND huyện Điện Biên157023854954251