166
Thông tin gửi nhận văn bản của
Tổng số gửi đi: 43.046 | Tổng số nhận về: 98.000
  Thống kê tổng số: 166 đơn vị đến ngày: 26/03/2019

Tên đơn vịGửiNhậnTổng
Ủy ban nhân dân xã Tỏa Tình011
Ủy ban nhân dân xã Pú Xi000
Ủy ban nhân dân xã Nà Tòng0116116
Ủy ban nhân dân Thị Trấn000
Ủy ban nhân dân xã Rạng Đông0204204
Văn phòng HĐND-UBND huyện121912772496
Ủy ban nhân dân xã Mường Khong000
Ủy ban nhân dân xã Pú Nhung000
Ủy ban nhân dân xã Tênh Phông000
Ủy ban nhân dân xã Quài Cang000
Ủy ban nhân dân xã Chiềng Đông202
13Hide details for [<span style='display:none'>Z</span>]UBND huyện Tủa ChùaZUBND huyện Tủa Chùa77423523126
Văn Phòng HĐND-UBND Huyện47117752246
UBND xã Trung Thu40343
UBND xã Sín Chải4762109
UBND thị trấn Tủa Chùa31173204
UBND xã Sính Phình8816
UBND xã Huổi Só2181102
UBND xã Tả Phình61622
UBND xã Mường Báng20727
UBND xã Tả Sìn Thàng186482
UBND xã Tủa Thàng000
UBND xã Mường Đun31233
UBND xã Xá Nhè41041
UBND xã Lao Xả Phình40161201
27Hide details for [<span style='display:none'>Z</span>]UBND huyện Điện BiênZUBND huyện Điện Biên3559725610815
Văn phòng HĐND-UBND huyện144017543194
Phòng Tổ chức - Hành chính144017543194
Xã Thanh Yên253560
Xã Thanh Luông20115135