166
Thông tin gửi nhận văn bản của
Tổng số gửi đi: 54.013 | Tổng số nhận về: 141.749
  Thống kê tổng số: 166 đơn vị đến ngày: 24/05/2019

Tên đơn vịGửiNhậnTổng
Ủy ban nhân dân xã Tỏa Tình011
Ủy ban nhân dân xã Pú Xi000
Ủy ban nhân dân xã Nà Tòng0237237
Ủy ban nhân dân Thị Trấn000
Ủy ban nhân dân xã Rạng Đông0427427
Văn phòng HĐND-UBND huyện194722724219
Ủy ban nhân dân xã Mường Khong000
Ủy ban nhân dân xã Pú Nhung000
Ủy ban nhân dân xã Tênh Phông000
Ủy ban nhân dân xã Quài Cang000
Ủy ban nhân dân xã Chiềng Đông202
13Hide details for [<span style='display:none'>Z</span>]UBND huyện Tủa ChùaZUBND huyện Tủa Chùa143656667102
Văn Phòng HĐND-UBND Huyện85730793936
UBND xã Trung Thu88117205
UBND xã Sín Chải7368141
UBND thị trấn Tủa Chùa51311362
UBND xã Sính Phình9537546
UBND xã Huổi Só29158187
UBND xã Tả Phình92433
UBND xã Mường Báng374683
UBND xã Tả Sìn Thàng32487519
UBND xã Tủa Thàng46255301
UBND xã Mường Đun40248288
UBND xã Xá Nhè6537102
UBND xã Lao Xả Phình100299399
27Hide details for [<span style='display:none'>Z</span>]UBND huyện Điện BiênZUBND huyện Điện Biên60261559221618
Văn phòng HĐND-UBND huyện239132075598
Phòng Tổ chức - Hành chính239132075598
Xã Thanh Yên25228253
Xã Thanh Luông20459479