248
Thông tin gửi nhận văn bản của
Tổng số gửi đi: 125.796 | Tổng số nhận về: 333.700
  Thống kê tổng số: 248 đơn vị đến ngày: 20/09/2019

Tên đơn vịGửiNhậnTổng
Ủy ban nhân dân xã Tỏa Tình011
Ủy ban nhân dân xã Pú Xi000
Ủy ban nhân dân xã Nà Tòng0387387
Ủy ban nhân dân Thị Trấn000
Ủy ban nhân dân xã Rạng Đông0815815
Văn phòng HĐND-UBND huyện374141567897
Ủy ban nhân dân xã Mường Khong000
Ủy ban nhân dân xã Pú Nhung000
Ủy ban nhân dân xã Tênh Phông000
Ủy ban nhân dân xã Quài Cang000
Ủy ban nhân dân xã Chiềng Đông202
Các trường học000
Đại biểu HĐND huyện000
13Hide details for [<span style='display:none'>Z</span>]UBND huyện Tủa ChùaZUBND huyện Tủa Chùa26031021012813
Văn Phòng HĐND-UBND Huyện162855467174
UBND xã Trung Thu138381519
UBND xã Sín Chải11968187
UBND thị trấn Tủa Chùa79495574
UBND xã Sính Phình18812830
UBND xã Huổi Só36416452
UBND xã Tả Phình192645
UBND xã Mường Báng7098168
UBND xã Tả Sìn Thàng49757806
UBND xã Tủa Thàng54375429
UBND xã Mường Đun61370431
UBND xã Xá Nhè136327463
UBND xã Lao Xả Phình196539735
27Show details for [<span style='display:none'>Z</span>]UBND huyện Điện BiênZUBND huyện Điện Biên121043054542649