243
Thông tin gửi nhận văn bản của
Tổng số gửi đi: 95.583 | Tổng số nhận về: 236.732
  Thống kê tổng số: 243 đơn vị đến ngày: 23/09/2023

Tên đơn vịGửiNhậnTổng
Ủy ban nhân dân xã Tỏa Tình415
Ủy ban nhân dân xã Pú Xi101121
Ủy ban nhân dân xã Nà Tòng0477477
Ủy ban nhân dân Thị Trấn14124138
Ủy ban nhân dân xã Rạng Đông510541059
Văn phòng HĐND-UBND huyện438147789159
Ủy ban nhân dân xã Mường Khong11718
Ủy ban nhân dân xã Pú Nhung000
Ủy ban nhân dân xã Tênh Phông123
Ủy ban nhân dân xã Quài Cang15520
Ủy ban nhân dân xã Chiềng Đông40156196
13Hide details for [<span style='display:none'>Z</span>]UBND huyện Tủa ChùaZUBND huyện Tủa Chùa31281257915707
Văn Phòng HĐND-UBND Huyện189463758269
UBND xã Trung Thu172564736
UBND xã Sín Chải14868216
UBND thị trấn Tủa Chùa104629733
UBND xã Sính Phình2110031024
UBND xã Huổi Só42594636
UBND xã Tả Phình262652
UBND xã Mường Báng79206285
UBND xã Tả Sìn Thàng56934990
UBND xã Tủa Thàng75471546
UBND xã Mường Đun83486569
UBND xã Xá Nhè191510701
UBND xã Lao Xả Phình237713950
27Hide details for [<span style='display:none'>Z</span>]UBND huyện Điện BiênZUBND huyện Điện Biên97138544825
Văn phòng HĐND-UBND huyện351617968
Phòng Tổ chức - Hành chính351617968
Xã Thanh Yên03838
Xã Thanh Luông42129171