243Detailstheothang_09
Thông tin gửi nhận văn bản của
Tổng số gửi đi: 6.895 | Tổng số nhận về: 14.897
  Thống kê tổng số: 243 đơn vị trong Tháng 9

Tên đơn vịGửiNhậnTổng
243Show details for Khối Chính quyềnKhối Chính quyền68951489721792
24368951489721792