243Detailstheothang_09
Thông tin gửi nhận văn bản của
Tổng số gửi đi: 6.895 | Tổng số nhận về: 14.897
  Thống kê tổng số: 243 đơn vị trong Tháng 9

Tên đơn vịGửiNhậnTổng
243Hide details for Khối Chính quyềnKhối Chính quyền68951489721792
2Show details for [<span style='display:none'>TANDAN001ENDTD</span>]UBND TỉnhTANDAN001ENDTDUBND Tỉnh000
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN002ENDTD</span>]Sở Nông nghiệp phát triển Nông thônTANDAN002ENDTDSở Nông nghiệp phát triển Nông thôn000
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN003ENDTD</span>]Sở Văn hóa Thể thao Du lịchTANDAN003ENDTDSở Văn hóa Thể thao Du lịch289600889
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN005ENDTD</span>]Sở Khoa học Công NghệTANDAN005ENDTDSở Khoa học Công Nghệ62196258
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN006ENDTD</span>]Sở Y TếTANDAN006ENDTDSở Y Tế261428689
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN007ENDTD</span>]Sở Giao Thông Vận TảiTANDAN007ENDTDSở Giao Thông Vận Tải000
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN009ENDTD</span>]Sở Công ThươngTANDAN009ENDTDSở Công Thương90090
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN010ENDTD</span>]Sở Nội VụTANDAN010ENDTDSở Nội Vụ2368831119
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN011ENDTD</span>]Sở Giáo Dục Và Đào TạoTANDAN011ENDTDSở Giáo Dục Và Đào Tạo248478726
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN012ENDTD</span>]Sở Ngoại VụTANDAN012ENDTDSở Ngoại Vụ109331440
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN014ENDTD</span>]UBND Huyện Điện BiênTANDAN014ENDTDUBND Huyện Điện Biên8627635
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN015ENDTD</span>]UBND Thị Xã Mường LayTANDAN015ENDTDUBND Thị Xã Mường Lay323478801
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN018ENDTD</span>]Sở Lao Động Thương Binh Xã HộiTANDAN018ENDTDSở Lao Động Thương Binh Xã Hội236606842
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN019ENDTD</span>]Ban Dân TộcTANDAN019ENDTDBan Dân Tộc59192251
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN020ENDTD</span>]Sở Kế Hoạch Đầu TưTANDAN020ENDTDSở Kế Hoạch Đầu Tư1690169
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN021ENDTD</span>]Thanh Tra TỉnhTANDAN021ENDTDThanh Tra Tỉnh61362423
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN022ENDTD</span>]UBND Huyện Mường ẲngTANDAN022ENDTDUBND Huyện Mường Ẳng342510852
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN023ENDTD</span>]Sở Tài Nguyên Môi TrườngTANDAN023ENDTDSở Tài Nguyên Môi Trường159489648
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN024ENDTD</span>]Sở Thông Tin Truyền ThôngTANDAN024ENDTDSở Thông Tin Truyền Thông77183260
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN025ENDTD</span>]Sở Tài chínhTANDAN025ENDTDSở Tài chính000
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN026ENDTD</span>]Sở Xây DựngTANDAN026ENDTDSở Xây Dựng137475612
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN028ENDTD</span>]Hội Đồng Nhân Dân TỉnhTANDAN028ENDTDHội Đồng Nhân Dân Tỉnh000
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN029ENDTD</span>]Sở Tư PhápTANDAN029ENDTDSở Tư Pháp123428551
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN030ENDTD</span>]UBDN Huyện Tuần GiáoTANDAN030ENDTDUBDN Huyện Tuần Giáo511435946
17Show details for [<span style='display:none'>Z</span>]UBND huyện Mường ChàZUBND huyện Mường Chà49413611855
12Show details for [<span style='display:none'>Z</span>]UBND huyện Mường NhéZUBND huyện Mường Nhé185528713
11Show details for [<span style='display:none'>Z</span>]UBND huyện Mường ẢngZUBND huyện Mường Ảng42712791706
89Show details for [<span style='display:none'>Z</span>]UBND Huyện Nậm PồZUBND Huyện Nậm Pồ51318
20Show details for [<span style='display:none'>Z</span>]UBND huyện Tuần GiáoZUBND huyện Tuần Giáo5116431154