243Detailstheothang_12
Thông tin gửi nhận văn bản của
Tổng số gửi đi: 5.211 | Tổng số nhận về: 12.110
  Thống kê tổng số: 243 đơn vị trong Tháng 12

Tên đơn vịGửiNhậnTổng
243Hide details for Khối Chính quyềnKhối Chính quyền52111211017321
2Show details for [<span style='display:none'>TANDAN001ENDTD</span>]UBND TỉnhTANDAN001ENDTDUBND Tỉnh000
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN002ENDTD</span>]Sở Nông nghiệp phát triển Nông thônTANDAN002ENDTDSở Nông nghiệp phát triển Nông thôn000
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN003ENDTD</span>]Sở Văn hóa Thể thao Du lịchTANDAN003ENDTDSở Văn hóa Thể thao Du lịch3498181167
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN005ENDTD</span>]Sở Khoa học Công NghệTANDAN005ENDTDSở Khoa học Công Nghệ110347457
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN006ENDTD</span>]Sở Y TếTANDAN006ENDTDSở Y Tế191415606
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN007ENDTD</span>]Sở Giao Thông Vận TảiTANDAN007ENDTDSở Giao Thông Vận Tải000
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN009ENDTD</span>]Sở Công ThươngTANDAN009ENDTDSở Công Thương000
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN010ENDTD</span>]Sở Nội VụTANDAN010ENDTDSở Nội Vụ2549761230
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN011ENDTD</span>]Sở Giáo Dục Và Đào TạoTANDAN011ENDTDSở Giáo Dục Và Đào Tạo251479730
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN012ENDTD</span>]Sở Ngoại VụTANDAN012ENDTDSở Ngoại Vụ000
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN014ENDTD</span>]UBND Huyện Điện BiênTANDAN014ENDTDUBND Huyện Điện Biên000
UBND Huyện Điện Biên000
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN015ENDTD</span>]UBND Thị Xã Mường LayTANDAN015ENDTDUBND Thị Xã Mường Lay000
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN018ENDTD</span>]Sở Lao Động Thương Binh Xã HộiTANDAN018ENDTDSở Lao Động Thương Binh Xã Hội8209021722
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN019ENDTD</span>]Ban Dân TộcTANDAN019ENDTDBan Dân Tộc72257329
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN020ENDTD</span>]Sở Kế Hoạch Đầu TưTANDAN020ENDTDSở Kế Hoạch Đầu Tư3119411252
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN021ENDTD</span>]Thanh Tra TỉnhTANDAN021ENDTDThanh Tra Tỉnh76509585
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN022ENDTD</span>]UBND Huyện Mường ẲngTANDAN022ENDTDUBND Huyện Mường Ẳng000
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN023ENDTD</span>]Sở Tài Nguyên Môi TrườngTANDAN023ENDTDSở Tài Nguyên Môi Trường000
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN024ENDTD</span>]Sở Thông Tin Truyền ThôngTANDAN024ENDTDSở Thông Tin Truyền Thông000
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN025ENDTD</span>]Sở Tài chínhTANDAN025ENDTDSở Tài chính000
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN026ENDTD</span>]Sở Xây DựngTANDAN026ENDTDSở Xây Dựng175581756
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN028ENDTD</span>]Hội Đồng Nhân Dân TỉnhTANDAN028ENDTDHội Đồng Nhân Dân Tỉnh303
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN029ENDTD</span>]Sở Tư PhápTANDAN029ENDTDSở Tư Pháp152453605
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN030ENDTD</span>]UBDN Huyện Tuần GiáoTANDAN030ENDTDUBDN Huyện Tuần Giáo355387742
17Show details for [<span style='display:none'>Z</span>]UBND huyện Mường ChàZUBND huyện Mường Chà92115212442
12Show details for [<span style='display:none'>Z</span>]UBND huyện Mường NhéZUBND huyện Mường Nhé145
11Show details for [<span style='display:none'>Z</span>]UBND huyện Mường ẢngZUBND huyện Mường Ảng819671048
89Show details for [<span style='display:none'>Z</span>]UBND Huyện Nậm PồZUBND Huyện Nậm Pồ000